Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Pilgrimsmärket Småland-Öland

I Växjö domkyrka finns ursprunget till märket för Pilgrimsleder Småland-Öland. Ursprungligen syftar symbolen på den helige Sigfrid, Smålands missionär. De tre korsen i S:et avser Sigfrids systersöner och medhjälpare.

Pilgrimsmärket återfinns i domkyrkans mittgång och utmärker den plats där altaret fanns under medeltiden. I altaret brukade man benbitar från kyrkans skyddshelgon, i detta fall den helige Sigfrid. I samband med reformationen avlägsnades sannolikt skrinet med benen ur altaret. Benen begravdes på okänd plats och skrinet är försvunnet.

När vi fick tillåtelse att använda symbolen i domkyrkan som pilgrimsmärke fanns några olika tankar: Dels Växjö domkyrka som en central och välbesökt kyrka i Småland och Växjö stift. Vidare finns i S:et en association Smålands slingrande vägar. Korsen i S:et får symbolisera vandringens pausar för eftertanke och bön.

Pilgrimsmärket är mandelformat, något som är vanligt i just kyrkliga sigill. Den gängse tolkningen av den mandellika formen beskriver på ett träffande sätt vad pilgrimsvandring är:

Formen (mandorla, är fackspråkets benämning) skapas genom två cirklar som går in i varandra. Den ena cirkeln representerar det kroppsliga, t.ex. att vandra. Den andra cirkeln representerar det andliga, t.ex. eftertanke och bön. – I mötet mellan kroppsligt och andligt skapas mandorlan.

Pilgrimsvandringens egenart uppstår i mötet mellan vandringens fysiska ansträngning och det utrymme för eftertanke, reflektion och meditation, som ges därför att vandringen tar tid.

Kroppens betydelse för det andliga har formulerats i en bön av Bo Giertz:

Herre, hjälp mig att rätt bruka den dag du nu ger mig.
Välsigna alla dess timmar,
välsigna dess plikter och arbete,
dess vila och glädje.
Välsigna mina händers arbete,
mina läppars tal och mitt hjärtas tankar.
Låt mig få leva denna dag inför ditt ansikte
och till din ära.