Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ny domprost ska utses

En ny domprost ska utses i Växjö stift sedan nuvarande domprosten Thomas Petersson valts till biskop i Visby stift.

Växjö stifts domprost Thomas Petersson valdes den 5 februari till biskop i Visby stift. Han kommer att vigas till biskop den 3 juni. Snart börjar processen med att tillsätta en ny domprost i Växjö stift.

Första steget i processen blir att sätta samman en tillsättningsnämnd. Nämnden kommer att bestå av tre ledamöter utsedda av Växjö stiftsstyrelse och tre ledamöter utsedda av kyrkorådet i Växjö pastorat. Biskopen är självskriven ledamot och ordförande. Arbetet i tillsättningsnämnden kommer att inledas så snart ledamöterna är utsedda.

Kyrkorådet i Växjö pastorat kommer att utse sina representanter på nästa sammanträde, den 21 mars, medan stiftsstyrelsen utser sina representanter på sitt nästa sammanträde, den 28 mars.

Tillsättningsnämndens uppgift är att ta fram en sökprofil och annonsera ut tjänsten, som söks precis som en vanlig tjänst.

Vad är en domprost?
Domprosten är kyrkoherde (det vill säga den präst som är chef) i Växjö pastorat men också vice ordförande i stiftets domkapitel och ersättare för biskopen som ledamot i stiftsstyrelsen. Läs mer om stiftets organisation här.

För mer information
Katarina Toll Koril, kanslichef
0470-77 38 87
Skicka e-post

Kontaktpersoner för Växjö pastorat:
Åke Eriksson, ordförande i kyrkorådet
0708-63 56 00
Skicka e-post

Jörgen Waldén, kanslichef
0470-70 48 02
Skicka e-post