Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fyra miljoner till arbetet med asylsökande och flyktingar i Växjö stift

Fyra miljoner kronor har av Svenska kyrkan på nationell nivå anslagits till arbetet med asylsökande och flyktingar i Växjö stift. 1,5 miljoner går till stiftets projekt med integrationsfrämjare. Resterande 2,5 miljoner delas ut till olika projekt i Växjö stifts församlingar.

Stiftsstyrelsen beslutade idag om fördelningen av pengarna i stiftet. Drygt 1,5 miljoner kommer att användas för stiftets projekt Integrationsfrämjare. Växjö stift har anställt sju integrationsfrämjare som under en tvåårsperiod stöttar församlingarna i det ideella arbetet bland asylsökande och nyanlända. Läs mer här.

Resterande 2,5 miljoner delas ut till församlingar i Växjö stift, som ansökt om bidrag. Så här fördelades pengarna.

Mest pengar får: 

I Hallands län:
Hyltebruks pastorat – 320 000 kronor till projekttjänst integrationssamordnare 40/100%

I Jönköpings län:
Huskvarna pastorat – 200 000 kronor till uppstart av språkcafé i Hakarp
Jönköpings pastorat – 220 000 kronor till fortsättning av projekttjänst
Nässjö pastorat – 270 000 kronor till olika verksamheter i Runneryd, Nässjö och Bodafors

I Kalmar län:
Norra Ölands pastorat – 270 000 kronor till projekttjänst som kulturtolk och språkstödjare

Nybro pastorat – 440 000 kronor till diakontjänst 75% och verksamheter för målgruppen

Oskarshamns församling – 245 000 kronor till fortsatt projektanställning 100% av arabisktalande stöd

I Kronobergs län:

Uppvidinge pastorat – 150 000 kronor till språkcaféer, träffar och samtalskontakter

Bakgrund
Kyrkomötet, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, har beslutat att anslå 60 miljoner per år för 2017-2019 till arbetet för människor på flykt. Av 2018 års medel har Växjö stift tilldelats fyra miljoner kronor. Beslutet om fördelning har tagits utifrån behoven på migrationsområdet, som ständigt utvecklas. I Sverige har den akuta fasen med mottagande av ett stort antal nya asylsökande i det närmaste upphört. Istället handlar arbetet i församlingarna om att möta människor i olika faser av asylprocessen och människor som fått uppehållstillstånd och ska etableras i samhället, samt att bidra till social sammanhållning.

Situationen för människor på flykt runt om i världen har inte förbättrats. I år beräknas över 65 miljoner människor vara på flykt. I det internationella arbetet behövs resurser för förstärkning av humanitära insatser liksom andra former av stödinsatser för flyktingar och internflyktingar runt om i världen.

För mer information
Jonas Löhnn, stiftsadjunkt med ansvar för flyktingfrågor i Växjö stift
0470-77 38 10
Skicka e-post