Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förtroendevalda rustas för sitt uppdrag

En stor utbildningssatsning för Växjö stifts förtroendevalda kommer i år att turnera runt i stiftet, med start nu på lördag. Syftet är att ny- och omvalda ska få lära sig mer om Svenska kyrkan och sin roll, om uppdraget, regelverk, offentlighet och sekretess med mera.

Detta som en del i stiftets långsiktiga framtidsarbete.

Växjö stiftskansli har tagit fram ett utbildningspaket för alla förtroendevalda i stiftets kyrkoråd och församlingsråd. Tre utbildningsdagar för kyrkoråd och/eller församlingsråd samt för kyrkoherden kommer att genomföras kontraktsvis under våren och hösten. Det kommer också att bli en dag för nya förtroendevalda. I vår blir det totalt 17 utbildningstillfällen.

– Det här är ett spännande samarbete mellan församling och stift, där vi vill rusta våra förtroendevalda genom att ge en fördjupad förståelse för uppdraget och kunskap som är värdefull i deras roll. Det blir också ett tillfälle att lära av andra och utbyta erfarenheter, säger Ing-Marie Rundwall, samordnare för organisations- och ledningsutveckling på Växjö stiftskansli som ansvarar för utbildningarna.

Utbildningsdagarna kommer att läggas upp utifrån sju områden: Att vara förtroendevald i Svenska kyrkan, församlingens grundläggande uppgift, strategi och utveckling, arbetsgivaransvar, styrning, ledning och resurser, förvaltningsansvar och begravningsverksamhet.

Utbildningssatsningen är en av konsekvenserna av det stora framtidsarbete som pågår i Växjö stift, och som biskop Fredrik Modéus drog igång när han som ny biskop ställde frågan ”Vad vill du dela?” Ett av framtidsarbetets fem områden är ”Rustade medarbetare” och det är detta område som utbildningssatsningen ingår i. Läs mer om stiftets framtidsarbete här.

Om Svenska kyrkans organisation
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och vart fjärde år väljs det förtroendevalda till Svenska kyrkans tre nivåer: lokal nivå (församling och pastorat), regional nivå (stift) och nationell nivå. Det senaste kyrkovalet genomfördes den 17 september 2017, och 1 januari 2018 inleddes den nya mandatperioden. Det finns 1 304 mandat i Växjö stift.

I ett pastorat finns flera styrelser men med olika ansvar. Kyrkorådet har ansvar för hela pastoratet och dess församlingar. Församlingsrådet har ett begränsat ansvar kopplat till en församling. En församling som inte ingår i ett pastorat styrs av ett kyrkoråd.

För mer information
Ing-Marie Rundwall, samordnare för organisations- och ledningsutveckling på Växjö stiftskansli
0470-77 38 13, 0730-31 75 17
Skicka e-post