Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Församlingar får stöd till äldre genom familjen Kamprads stiftelse

Sju församlingar/pastorat i Småland och på Öland har fått bidrag till insatser för äldre genom familjen Kamprads stiftelse. Totalt har 1 330 000 kronor delats ut och det finns fortfarande pengar kvar att söka.

Växjö stift mottog 2016 fyra miljoner kronor ur familjen Kamprads stiftelse, avsedda för verksamhet riktad mot äldre. Svenska kyrkans församlingar i Småland och på Öland, oavsett stiftstillhörighet, har till och med 1 oktober möjlighet att söka pengar. Växjö stift håller i fördelningen. Totalt finns det närmare 2,7 miljoner kronor kvar att dela ut.

I fjol delades närmare 600 000 kronor ut till åtta olika projekt i sju församlingar/pastorat. Nu har ytterligare sju församlingar/pastorat beviljats bidrag på totalt 730 000 kronor från stiftelsen. Detta beslutades vid stiftsstyrelsens arbetsutskotts senaste sammanträde. Så här ser fördelningen ut:

Gislaveds pastorat: Fortsättning på samtalsutbildning samt vandring, 139 900 kr
Kalmar pastorat: Samvaro genom reparationsverkstad, 150 000 kr
Ryssby pastorat: Fixartjänst som utvecklas från 25% till 50%, 200 000 kr
Södra Ljunga församling: Inköp av minibuss för besöksverksamhet, 80 000 kr
Södra Tjust pastorat: Genom samverkansorganisationen ”KulTur för äldre” erbjuda kursverksamheter, 56 000 kr
Virestad-Härlunda pastorat: Diakonigrupp och dess verksamhet, 80 000 kr
Vislanda-Blädinge pastorat: Musikterapi, 25 000 kr

– För många äldre är det kyrkan som erbjuder mötesplatser och uthålligt arbete. Utmaningarna med ensamhet och utsatthet har inte minskat och riskerar hamna i skymundan nu när det finns så många andra behov i samhället. Bidragen kan därför bli en förstärkning som gör väldigt stor nytta, säger stiftsadjunkt Jonas Löhnn som hanterar ansökningarna.

Bidraget får användas till

  • Kollektiva insatser för äldre (inga personliga bidrag utbetalas)
  • Aktiviteter där alla äldre är välkomna oavsett religiös bakgrund
  • Samtliga församlingar i Småland och på Öland, oavsett stiftstillhörighet
  • Företrädesvis aktiviteter i landsbygdsförsamlingar
  • Aktiviteter, som om möjligt, samordnas med andra aktörer
     

Stiftsstyrelsen prioriterar särskilt nysatsningar och breda samverkanslösningar som kommer de många människorna till del.

För mer information
Jonas Löhnn, stiftsadjunkt
0470-77 38 10
Skicka e-post