Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Christopher Meakin ny domprost i Växjö stift

Tillsättningsnämnden och de fackliga företrädarna är överens. Christopher Meakin har kunskap och erfarenhet som gör att Växjö pastorat kan utvecklas vidare mot visionen en levande kyrka nära livet varje dag. Därför utsågs han idag till ny domprost i Växjö stift.

– Det känns väldigt roligt och spännande att jobba i Växjö pastorat och bidra till att utveckla församlingslivet framåt. Det känns lite som att komma hem eftersom Växjö domkyrka har varit min kyrka i många år. Jag har varit kontraktsprost och har fått möjlighet att lära känna många medarbetare och förtroendevalda inom hela pastoratet, säger Christopher Meakin.

Christopher vill stå för ett ledarskap som stämmer väl överens med den sökprofil som tillsättningsnämnden tagit fram. Han beskriver själv att han vill kombinera det formella chefskapet med en personlig ledarstil som präglas av hans gedigna erfarenhet inom teologi där han vill inspirera andra. Christopher är en välutbildad teolog med hjärtat i församlingen. Han ser sitt ledarskap som präglat av ett coachande förhållningssätt där han ser lyhördhet och tydlig kommunikation som viktiga beståndsdelar.

Christopher är idag kyrkoherde i Ljungby pastorat. Växjö domkyrka är för honom bekant eftersom han tidigare har tjänstgjort som domkyrkokaplan. Han har rötter i flera kyrkliga traditioner och har erfarenhet av ledande befattningar inom både församling och Svenska kyrkan nationellt.

Tillsättningsnämnden och de fackliga representanterna är överens i beslutet och ser Christopher som en erfaren teolog med lång erfarenhet av ledande befattningar både lokalt och nationellt. Han har en god kännedom om Växjö och vill ena pastoratets församlingar genom att inspirera till ett arbete mot gemensamma mål.

Domprost
Domprosten är en del av stiftets samlade ledningsfunktion och bistår biskopen i olika uppdrag. Domprosten är också kyrkoherde, dvs högst beslutande chef, i Växjö pastorat. Växjö pastorat består av 13 församlingar: Växjö stads-och domkyrko, Ingelstads, Tävelsås, Vederslövs, Kalvsviks, Hemmesjö-Furuby, Gårdsby, Söraby (Rottne med omnejd), Sjösås (Braås med omnejd), Dädesjö, Öjaby, Gemla och Lammhults församlingar. Även verksamheterna Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen, Sjukhuskyrkan och Diakonicentrum går under Växjö pastorat. Idag är det 230 anställda.

Pressbild
En pressbild på Christopher Meakin, som är fri för användning, hittar du här.

För mer information
Christopher Meakin, blivande domprost, 0372-67112

Åke Eriksson, ordförande i Växjö pastorats kyrkoråd, 0708-63 56 00

Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, kontaktas via:
Charlotte Granrot Frenberg, pressekreterare, 0470-77 38 16
Skicka e-postcharlotte.granrot.frenberg@svenskakyrkan.se