Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskop Fredriks uttalande med anledning av #vardeljus

Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt och kan vara en brottslig handling. Sexuella övergrepp strider mot kristen människosyn och när övergreppen begås av kyrkliga medarbetare strider det dessutom mot kyrkans uppdrag. Läs biskop Fredriks uttalande med anledning av uppropet #vardeljus

Under den senaste tiden har #metoo spridit sig över världen. Det som började som berättelser om en mans övergrepp har vuxit till en flod av delade erfarenheter från politiker, journalister, jurister, musiker, skådespelare och många fler. Med #vardeljus kommer berättelser om övergrepp också från Svenska kyrkan.

Det är bra att människors erfarenheter av begångna oförrätter kommer fram och jag välkomnar den styrka som ligger i att våga berätta om kränkningar. Även om jag vet att övergrepp inte ska förekomma i kyrkan så är jag smärtsamt medveten om att det ändå sker, på samma sätt som i skola, arbetsliv, idrottsrörelse och i andra sammanhang där människor möts.

Svenska kyrkan är en del av samhället och de brister som finns på andra håll finns också i kyrkan. Sedan många år finns det därför i varje stift ett professionellt arbete med stöd till utsatta av särskilt utbildade kontaktpersoner. Ett nytt material för unga ledare, ”Trygga möten”, lanserades tillsammans med scouterna och Svenska kyrkans unga för några månader sedan.

Men det räcker inte. Vi behöver lägga mycket mer kraft på det förebyggande arbetet. Vi behöver få till stånd en förändring så att vi ser och behandlar varandra som de unika människor vi är, var och en skapad till Guds avbild. Med Kristus som föredöme ska vi möta medmänniskor med respekt och omsorg.

Tack till er som delar berättelser om övergrepp under #vardeljus. Låt oss tillsammans arbeta för förändring så att kränkningarna får ett slut.

+Fredrik Modéus
Biskop i Växjö stift