Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

30 miljoner till församlingarna

30,1 miljoner kronor delas ut till Svenska kyrkans pastorat och församlingar i Växjö stift från prästlönetillgångarna. Det klubbades av stiftsfullmäktige i dag, då årsredovisningen för 2017 fastställdes.

– Tillsammans med kyrkoavgiften är utdelningen från prästlönetillgångarna en mycket viktig del av församlingarnas finansiering av verksamheten, säger Klas Gustavsson, chef för Växjö stifts enhet för egendomsförvaltning.

Det utdelningsbara överskottet från förvaltningen av prästlönetillgångarna uppgick 2017 till 58,0 miljoner kronor jämfört med 61,5 miljoner kronor 2016.

Utdelningen uppgår till 210 kronor per andel. Detta innebär att 30,1 miljoner kronor delas ut till församlingar och pastorat och lika mycket till går till Svenska kyrkans utjämningssystem. Totalt delas 60,2 miljoner kronor ut och 65,1 miljoner kronor balanseras till kommande år.

Årsredovisningens resultat- och balansräkningar för Växjö stift fastställdes också av stiftsfullmäktige i dag. Växjö stift redovisar ett underskott motsvarande -1 186 000 kr för verksamhetsår 2017. Ett underskott på -1 900 000 kr budgeterades för 2017. Resultatet har främst påverkats av:
* lägre kostnader för kyrkovalet 
* lägre kostnader för bidrag 
* högre intäkt både vad gäller kyrkoavgift och finansiella intäkter
* högre kostnader för renoveringen av biskopsgården Östrabo
* högre kostnader i uppstartsskedet för Växjö stifts servicebyrå, som erbjuder församlingar och pastorat möjligheten att erhålla administrativa tjänster till självkostnadspris.

Fakta om prästlönetillgångar
Prästlönetillgångar är jord, skog och fondmedel som förvaltas i stiftelseliknande form. Avkastningen från tillgångarna har använts i församlingarnas verksamhet i århundraden. Prästlönetillgångarna i Växjö stift förvaltas av egendomsnämnden på uppdrag av stiftsfullmäktige, och administreras av egendomsenheten på stiftskansliet.

För mer information
Klas Gustavsson, chef för egendomsenheten
0470-77 38 92
Skicka e-post

Anna Holmström, ekonom på Växjö stiftskansli
0470-77 38 47                            
Skicka e-post