NPF-diagnos och bemötande

Måndag 9 oktober klockan 09.30-12.00

- Digital kurs-

Kursen kommer ge kunskap om neuropsykiatriska diagnoser. Hur vardagen påverkas för de som lever med en diagnos och hur kan vi i vår verksamhet tänka för att minska hindren och underlätta för de vi möter.  Kursen kommer ta upp verktyg och metoder för att ge ett bra stöd till barn och unga med NPF.  

Andreas Svensson – specialpedagog och NPF-konsulent.

Andreas har mångårig erfarenhet med inriktning på svårigheter inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat från Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Idag är han yrkesverksam som NPF-konsulent i Göteborg samt som föreläsare i Ågrenskas utbildningsverksamhet.

 

 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023