Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Linnés Råshult

Kulturreservatet Linnés Råshult är avsatt för att bevara och levandegöra det tidiga 1700-talets landskap på Carl von Linnés födelseplats. Syftet är att visa hur människor har utnyttjat de naturgivna förutsättningarna för sin utkomst och att göra spåren efter detta brukande synliga för besökaren.

Kulturreservatet är 42 hektar stort med gårdsmiljö, inägomarker och utmarker som gränsar mot Såganässjön. Som besökare kan man fritt vandra längs stigarna och uppleva hur ett 1700-talslandskap ser ut och fungerar och hur det växer fram.

Landskapet i reservatet är unikt genom att det är ett av ytterst få större områden som är lite påverkat av den "agrara revolutionen". I Råshult finns det äldre landskapet kvar och strävan är att efterlikna tidigt 1700-tal.

Landskapet består dels av inägomarken med åkrar och ängar och dels av utmarken. Gränsen mellan utmark och inägomarken markeras av en kortgärdesgård. Det vackra och omväxlande landskapet är vackert att besöka alla tider på året, inte bara på sommaren.

Närmast gården har inägan hävdats utan avbrott och nu hävdas hela den gamla inägan på cirka 19 hektar. Inägan utgör ett leende landskap med små åkerlyckor omgivna av slåtterängar och hamlade träd, ett eldorado för den blomsterintresserade. Växter som svinrot, slåttergubbe, darrgräs, Jungfru Marie nycklar, nattviol, granspisa och klockgentiana finns i riklig mängd.

Skötseln av reservatet och arbetet med återskapandet görs av förvaltarna Lena och Michael Michaelsson. Skötselplanen utarbetas i samråd mellan länsstyrelse, förvaltare och markägaren Stiftelsen Linnés Råshult.

Flera trädgårdar i kulturreservatet har återskapats och det är en fröjd att vandra runt och se de olika trädgårdarna som alla är gjorda enligt 1700-talets metoder. Som besökare förundras man över att man hade den mångfald av växter i en prästgårdsträdgård på 1700-talet. Kulturreservatets förvaltare har utgått från Linnés egen skrift "Adonis Stenbrohultensis" där Linné 1731 beskriver faderns alla växter i trädgården och för första gången praktiserar sitt eget Systema Natura och namnger dem. 

  • Lustgården är uppbygd som fadern Nils Linneus anlade sin stora trädgård med nästa 300 rara växter. Upphöjda odlingsbäddar gestaltar olika föremål på en middagsbjudning. Lustgården består av ett bord i mitten med maträtter och åtta stolar med gäster. Allt gestaltat av växter.
  • I örtagården odlas främst medicinalväxter och kryddväxter.
  • Hulmegården i Råshult är en så kallad kuphumlegård och plantorna har ett lokalt ursprung.
  • I kålgården odlas en stor variation av grönsaker och rotfrukter till husbehov. Förvaltarna, som sköter trädgårdarna, har lagt ner mycket arbete på att hitta gamla sorter och lokala sorter att odla i kålgården. Kålgården är indelad i fyra kvarter med ett perennkvarter och tre kvarter där växterna skiftar mellan åren.
  • En krikonlund har skapats av de krikonplantor som finns i Råshult. I lunden växer också en mängd vårblommande lökar.
  • Carls trädgård återfinns strax utanför reservatet och vänder sig till de yngsta besökarna.

Linnés Råshult var tidigare ett kyrkoreservat som biskop Jan Arvid Hellström invigde den 29 april 1992. År 2002 blev det ett kulturreservat.

Trädgårdscafé

Att äta lunch eller ta en fika på Råshults Trädgårdscafé är en förlängning av upplevelsen man får från hela kulturreservatet. En kulinarisk njutning såväl som en vacker och ekologiskt hållbar helhet. Råvarorna som används är säsongsanpassade och kommer i största mån direkt från reservatets egna odlingar. Välkommen att smaka på intressanta bakverk, bröd och lunchrätter där 1700-talets kulturodling möter erfarenheten inom dagens matlagningskonst!

Läs mer på Linnés Råshults hemsida