Invigning av kyrkoreservatet Lillån

Lillån är särskilt värdefull för fisk och natur då det är ett av få naturliga vattendrag som mynnar ut i Vättern. Lillån hyser en stam av storvuxen öring, harr och flodnejonöga. ”Lillåleden” har tillkommit i samarbete med Bankeryds lokala föreningsliv och Jönköpings kommun. Reservatet är cirka 6 hektar och invigs av biskop Fredrik Modéus den 30 maj

Program 30 maj 2022:

15.30    Buss för föranmälda avgår från Östrabo. 

18.00     Invigning i Bankeryd vid Lillån
    - Mattias Magnusson berättar om Lillån och om 
       kyrkoreservat i allmänhet. 
    - Biskop Fredrik Modéus inviger och välsignar.         
    - Bön, Karin Grännö Engkvist, kyrkoherde i Bankeryds församling.
    - KFUM berättar i korthet om sin verksamhet.            
    - Kommunen berättar om det ”nya reningsverket” för våtmarksrening.            
    - Sportfiskarna berättar om sitt arbete och de ekologiska 
       värdena i Vätterbäckarna.     

18.45    Fika 

Därefter kan den som vill:
    - Ta en promenad i reservatet.            
    - Se elfiske i Lillån som Sportfiskarna visar.            
    - Få närmare information om Kommunens reningsverk.         

19.30     Buss åter Växjö, beräknad tid åter Östrabo: 21.45