Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkobyggnader och antikvariska frågor

Svenska kyrkan och dess församlingar äger och vårdar en mycket stor del av svenska folkets gemensamma kulturarv.

Svenska kyrkan äger och förvaltar landets äldsta levande kulturarv!

I Sverige finns närmre 3400 kyrkobyggnader som tillhör svenska kyrkan. Alla dessa byggnader ser olika ut och har olika berättelser att förmedla. Genom historien har de smyckats med olika föremål och inventarier utifrån sin tids rådande liturgi. Förändringar har skett regelbundet och då ofta inom den gamla kyrkans väggar. Föremålen och inventarierna är inte bara konstnärligt utförda utan även fyllda av symboler som förmedlar kristendomens berättelser oavsett århundrade, språk och nationalitet. Symbolerna visar tydligt att vi är del i den världsvida kristna kyrkan.

Ofta är kyrkorna belägna på omsorgsfullt förvaltade kyrkogårdar och begravningsplatser där tidigare generationer vilar. De speglar samhällets syn på död och begravning under flera hundra år och är platsen dit alla kan gå för att känna stillhet, tröst och ro.

I Växjö stift finns 293 kyrkobyggnader och kapell som skyddas av 4 kap KML (Kulturmiljölagen). Som medlem i Svenska kyrkan är Du med och bevarar kyrkomiljöerna och därmed en viktig del av landets, men även kristendomens historia. Stiftet hjälper församlingarna och pastoraten i deras arbete med att förvalta denna kulturskatt.

Ekonomiskt stöd

Det kyrkliga kulturarvet tillhör alla och kyrkoantikvarisk ersättning, KAE är statens kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan har tagit på sig genom bestämmelserna i kulturmiljölagen. Genom KAE bidrar hela befolkningen till den långsiktigt hållbara förvaltningen av vårt gemensamma kyrkliga kulturarv.

Kyrkoantikvarisk ersättning får tilldelas kulturhistoriskt motiverade kostnader för förvaltning av egendom som är skyddad enligt 4 kap KML. Med skyddad egendom som kan tilldelas KAE avses kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier och klockstaplar.

Kyrkounderhållsbidrag, KUB, är ett inomkyrkligt bidrag som kan tilldelas vård- och underhållsåtgärder på kyrkor. Bidraget kan till skillnad mot KAE även tilldelas kyrkobyggnader som inte omfattas av tillståndsplikt genom bestämmelserna i kulturmiljölagen.  

Råd och stöd

På Växjö stiftskansli arbetar stiftsantikvarie Maria Brynielsson, fastighetsingenjör Mikael Glimsjö samt utredningssekreterare Per Tobiasson för att stötta pastorat och församlingar med rådgivning i byggnadstekniska och antikvariska frågor men även med handläggning av ansökningar om KAE och KUB.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet och fattar beslut i frågor som rör lagskyddade kyrkor med tillhörande anläggningar och föremål.

Maria Brynielsson

Maria Brynielsson

Växjö stift

Stiftsantikvarie

Per Tobiasson

Per Tobiasson

Växjö stift

Utredningssekreterare

Mikael Glimsjö

Mikael Glimsjö

Växjö stift

Fastighetsförvaltare