Kurs för blivande församlingsmedarbetare

Vill du jobba med barn och unga finns här en ettårig distansutbildning för dig!

Barn- och ungdomsledarutbildning ger framtidstro

Arbetar du med barn och unga i församlingen eller vill du kanske göra det, men saknar utbildning? Då är det här utbildningen för dig. Under ett års distansstudier på S:t Sigfrids folkhögskola kommer du att stärkas i ditt ledarskap, få redskap för att göra såväl en lektions- som en terminsplanering för en grupp, lära dig mer om bibelns berättelser och olika metoder för att läsa och förstå dem. Du kommer också att stärkas i att möta människor i utsatthet och med funktionsvariationer och få en förståelse för gudstjänstens uppbyggnad. I utbildningen ingår ett utvecklingsarbete som görs i en församling.

Detta är en folkhögskolekurs på distans som görs i samarbete med S:t Sigfrids folkhögskola. Den riktar sig till dig som vill arbeta med barn och unga i Svenska kyrkan, men som inte kan eller vill läsa hela pedagogutbildningen. Kan fungera som fördjupning av Kyrkans grundkurs. Kursdeltagarna knyts till skolans gudstjänst- och böneliv.  Kontaktperson: Jakob Hartman. Ansökningstiden för läsåret går ut 30 aug.