Foto: Sara Peterson

Kulturarvsdagen 2021

Välkommen till Östrabo – biskopsgården i Växjö med en 200-årig historia. Guidning och öppen trädgård den 12 september kl. 11-16. 

Kulturarvsdagen "Kulturarv för alla"

Den 10–12 september 2021 firas kulturarvet runt om i landet. Temat i år är "Kulturarv för alla".

Varje år andra helgen i september arrangeras evenemanget Kulturarvsdagen. Då arrangerar lokala arrangörer hundratals aktiviteter över hela Sverige där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus. Alla som kan bidra till lokala eller digitala aktiviteter där kulturarv och kulturmiljöer står i fokus är välkomna att medverka.

Årets tema bjuder in till att ge fler möjlighet att bidra med berättelser, platser och miljöer för att synliggöra den breda palett av kulturarv och människor som finns i dagens Sverige. Kulturarvsdagen är ett tillfälle att lyfta fram berättelser, personer och miljöer där till exempel likheter och olikheter, demokrati och jämställdhet eller språk och dialekter lyfts fram.

Läs mer om kulturarvsdagen på Riksantikvarieämbetets hemsida

Vad händer på Östrabo den 12 september?

Vi bjuder in till guidning av biskopsgården Östrabo och även Östrabos vackra trädgård är öppen för besökare.

Gudningen inomhus är gratis och har begränsat deltagarantal. Föranmälan krävs. 

Anmäl dig här

Adress och praktisk information:

- Adress: Risingevägen 1, Växjö 
- Parkering finns på markerade platser längs med Risingevägen intill biskopsgården.  
- Se även översiktskarta för parkering på området.  
- Handikapparkering finns inne på gården direkt till höger om huvudbyggnaden.  
 
Tillgänglighetsinformation:  

- Hiss- och handikapptoalett finns.  
- Trösklar finns i huset.  
- Hörslinga finns inte.  
- Trädgården på baksidan av huvudbyggnaden har gångar av singel. 

Kontakt

Anna de Faire

Anna de Faire

Stiftsarkivarie