Några äldre personer sitter och skrattar tillsammans vid ett bord.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Diakonala idéer som saknar medel?

Har din församling ambitioner och nya grepp för kollektiva insatser för äldre?

Då finns det pengar att söka ur den stiftelse som Ingvar Kamprads inrättat! Församlingar i hela Småland och på Öland får söka.

Aktiviteterna ska välkomna äldre, oavsett religiös bakgrund och företrädesvis ske i landsbygdsmiljö.

Om möjligt ska aktiviteter samordnas med andra aktörer.
 
Skicka ansökan till: vaxjostift@svenskakyrkan.se