Miljö och skapelse

Möjliggörare i en grön samhällsomställning

Svenska kyrkan har ett ansvar att bidra till de globala och nationella
målen för en hållbar utveckling. Tillsammans med människovärdesprincipen ligger förvaltarskapstanken till grund för hela Svenska kyrkans verksamhet.

Förvaltarskapstanken betonar människans ansvar att förvalta såväl ekonomiska som ekologiska resurser på ett ansvarsfullt sätt. Idag vet vi att en grön samhällsomställning är nödvändig och Svenska kyrkan, som en av Sveriges största markägare, är en viktig möjliggörare.

Jord, skog och miljö

Kyrkans jordägande har en lång historia. Egendomsenheten i Växjö stift förvaltar jord och skog på prästlönefastigheterna och prästlönefonden.

Klimat och skapelse

Att vara kyrka är att värna hela skapelsen och allt levande, det ingår i vårt uppdrag och har en stark grund i den kristna tron. Svenska kyrkan bedriver därför ett aktivt och omfattande arbete inom klimat, miljö och hållbarhet. Växjö stift är en del av detta och främjar och stöttar församlingar och pastorats eget miljö- och klimatarbete.