Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Jakt och fiske

Växjö stift har nära 400 jaktupplåtelser med omkring 2 000 jägare som jagar på stiftets marker.

Jaktupplåtelser

Växjö stift har nära 400 jaktupplåtelser med omkring 2 000 jägare som jagar på stiftets marker. Jaktupplåtelserna ger många en möjlighet att vistas ute i skog och mark i gemenskap med andra med samma fritidsintresse. Viltkött som är en av våra naturligaste råvaror kommer många till del i och med jaktupplåtelserna. Som markägare är det viktigt att ha markerna upplåtna för jakt för att hålla viltstammarna i balans med fodertillgång och för att t.ex. kunna ta hand om trafikskadat vilt.

Vi annonserar normalt inte ut lediga marker utan går efter intresseanmälningar. Stiftet strävar efter samordning av jakten och hänsyn tas till detta vid tillsättning av ny jakträttshavare. Avtalen är ettåriga och förlängs normalt varje år. Längst ner på denna sida under "Dokument" hittar du blanketten för att göra en intresseanmälan.

Älginventering i Glasriket 2010
Älginventering i Glasriket 2010 Bild: Svensk Naturförvaltning

Riktlinjer för utfordring av vildsvin

Växjö stift har beslutat att de regler för utfordring och åtling av vildsvin som markägare- och jägarorganisationerna har enats om ska följas av stiftets jakträttshavare. Stiftets jakträttshavare ska därtill ha berörd stiftsskogvaktares och eventuell jordbruksarrendators medgivande om placering innan åteln eller utfordringsplatsen anläggs. För att ta del av reglerna följ länken nedan. Växjö stift har också beslutat att inte tillåta sockerbetor för utfordring och åtling. Anledningen är att det kommit in ett flertal klagomål från angränsande jakträttshavare och markägare om sådan utfordring. Sockerbetor är därtill ofta förorenade med jord vilket inte bekommer vildsvinen, men då även älg och rådjur äter av de utlagda betorna finns det misstankar om att detta kan vara skadligt för hjortdjur som är idisslare

Klicka här för att komma till riktlinjer för utfodring av vildsvin

Avskjutningsstatistik och rapportering

För att egendomsförvaltningen ska kunna följa rådjurs- och vildsvinsstammarna samlas avskjutningsrapporter in från stiftets jakträttshavare.

Avskjutningen följer mycket väl populationernas utveckling och storlek vilket är värdefull information för dessa viltslag då de har stor påverkan på jord- och skogsbruket. Avskjutningen har, med undantag för ”stormåren”, följts för rådjur sedan 1996 och på vildsvin sedan 2002.

 

Avskjutning av rådjur / 100 hektar

Avskjutning av vildsvin / 100 hektar

Förekomst av vildsvin de senaste nio jaktsäsongerna

 Förekomst av dovhjort och kronhjort på stiftets marker 2017-2018

 

Kommunvisa lodjurs- och vargobservationer per jaktmark 2017-2018

 

Fiskeupplåtelser

Växjö stift har omkring 130 fiskeupplåtelser för fritidsfiske och 2 fiskeupplåtelser för yrkesfiske på Öland. Fiskeintresset är stort och det som drar störst intresse är kräftfisket och för att fler ska kunna ta del av det delas ibland fiskevatten upp i kräftfiskelotter.

De vanligaste fiskeupplåtelserna är i insjöar och avser både fasta redskap och handredskap. I några sjöar har fisket delats in i kräftfiskelotter för att fler ska kunna ta del av fisket. Bland fiskeupplåtelserna finns även sportfiskeklubbar och företag som har put and take fiske med isättning av ädelfisk.

När ett fiskevatten blir ledigt brukar det tillsättas efter genomgång av intresseanmälningar, i vissa fall om det behövs annonserar vi och lägger vi upp information på hemsidan.

Om ni vill göra en intresseanmälan så fyller ni i blanketten för fiske och skickar in den via e-post. Blanketten hittar ni under "Dokument" nedan.

Fiskegöl på en av stiftets fastigheter
Fiskegöl på en av stiftets fastigheter Bild: Konrad Rosander

DOKUMENT

Intresseanmälningsblankett - jakt

Intresseanmälningsblankett - fiske

Spara dokumentet på din dator och bifoga eller skriv ut och skicka via post till Konrad Rosander

Du behöver acrobat reader för att kunna ladda ner dokumenten, du laddar ner det kostnadsfritt här.

Konrad Rosander

Konrad Rosander

Växjö stift

Jakt- och fiskeansvarig, Stiftsskogvaktare