Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Högby Eke

På försommaren när vitsippa, gulsippa, tandrot, storrams, desmeknopp och kal tallört täcker marken under de gamla ekarnas lövverk, är Högby Eke som mest tilltalande. Hassel och murgröna pryder Eket i riklig mängd.

Delar av det cirka 15 hektar stora området var tidigare slåtteräng och har sedan äldsta tid ingått i prästens naturalön. Än idag är det kyrkan som är markägare. Högby Eke är kyrkoreservat och sköts med målsättningen att bevara och utveckla natur- och kulturvärden. En promenadstig med orange markering, cirka 1,5 kilometer lång, utgår från den södra delen av kyrkogården. På kartan nedan är kyrkoreservatet markerat i rött (nummer 22).

 

Innan människan på allvar omdanade landskapet var gamla lövträd vanliga. Vissa lavar och insekter blev hårt specialiserade till ett liv inne i ihåliga träd, andra till djupa barksprickor. Spridningsförmågan behövde inte vara stor, kanske bara några hundra meter. Med tiden blev gamla lövträd allt färre och avstånden mellan dem allt större. Många lavar och insekter blev ovanliga eller hotade av utrotning.  Ett fåtal platser har ännu idag obruten följd av gamla lövträd och kan fungera som tillflykt för specialiserade arter. Högby Eke är en sådan plats.

Svenska kyrkan har lantbruksegendomar av ekonomiska skäl, men en ansvarsfull förvaltning är självklar. Vi vill inte göra misstag som kommande generationer inte kan rätta till. I framtiden kommer nyttiga genetiska egenskaper att hittas i naturen, men en utrotad art kan aldrig återskapas. Vi är inte satta att döma över vilka arter som skall få finnas eller inte finnas, oavsett hur små och anspråkslösa de kan vara. Reservatet invigdes den 27:e maj 1996 av Växjö stifts dåvarande biskop Anders Wejryd.