En samlingsbild av olika hållbarhets-relaterade företeelser.
Foto: Illustratör Susanne Engman

Hållbarhetsportalen

På hållbarhetsportalen finns stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling. Här hittar du information om allt från gudstjänster där skapelseansvaret står i centrum till praktisk vägledning för arbetet med att bli en klimatvänlig kyrka.

Svenska kyrkans hållbarhetsportal berör den mångfald av andliga, miljörelaterade, sociala och ekonomiska frågor som ryms i arbetet för en hållbar kyrka och hel värld, men fokus ligger på den ekologiska dimensionen. 

Hållbarhetsportalen är uppbyggd för att följa Kyrkornas miljödiplomering ​för hållbar utveckling. Det är en standard som hjälper oss att genomföra miljöförbättringar i våra församlingar, pastorat och stift. Systematiskt miljöarbete enligt Miljödiplomering förenklar också genomförandet av Svenska kyrkans klimatmål, lokalförsörjningsplanering och hjälper oss att förstå och arbeta med de globala målen i Agenda 2030.

Här hittar du Svenska kyrkans hållbarhetsportal