Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Grundkurs öppnar för frågor och reflektion

I det läget växer Gud jättemycket för mig. Jag brukar tjata om vikten av att möta sina rädslor, fördomar och att utsätta sig för det som inte alltid är bekvämt.

Martina Augestrand

Gruppen som nu går Kyrkans grundkurs vid Oskarshamns folkhögskola frågar varför, på allt. Kajsa Paulsen och Martina Augestrand vill ta reda på mer om kyrkan.

- Jag får många svar i kursen men det väcks hela tiden nya frågor, säger Kajsa. 

Kyrkans grundkurs på Oskarshamns folkhögskola har en gudstjänstprofil. Med gudstjänsten som grund får de studerande vandra i tron och utforska kyrkan. 

- Det innebär att vi går lite djupare i gudstjänsten, med historia, liturgisk utformning och gestaltning, berättar Jonas Johansson som är linjeledare för Kyrkans grundkurs. 

Några exempel ur kursplanen är: mässans uppbyggnad, gudstjänstmetodik, vår kyrkas historia och tradition samt att styra och leda i församlingen. 

Martina och Kajsa tycker båda mycket om bibelreflektionerna, vilket kan bli väldigt personligt. De får då läsa varandras texter för att ge kommentarer och åsikter kring dem. 

- Man får tolkningsrätt till bibeltexten - det här säger texten mig. Utifrån vem man är så betyder texten olika, berättar Martina och Kajsa fyller i: 

- Här sitter vi fem olika människor och har tolkat texten på fem helt olika sätt men samtidigt så kan vi också se likheterna. 

Kajsa tycker det är bra att de som går kursen kommer från olika platser, samfund och olika ställen i livet, med olika syn. Det ger utrymme för att lära av varandra. 

- Framförallt så lär man sig i mötet med människor i olika åldrar och från olika kontexter, både från kyrkliga men också från andra sammanhang. Det kan vara lätt att få för sig att man tycker likadant eftersom man befinner sig i samma kontext, men det kan vara så att man har mer gemensamt med någon i en helt annan situation, utvecklar Martina. 

- I det läget växer Gud jättemycket för mig. Jag brukar tjata om vikten av att möta sina rädslor, fördomar och att utsätta sig för det som inte alltid är bekvämt. 

Ellen Ekström

Artiklar från Växjö stifts sida i Kyrkans Tidning