Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Globalt arbete

Att lyfta blicken i församlingen och se hela världen, hur den påverkar oss och hur vi påverkar den är oerhört väsentligt. Varje församling behöver känna sig som en del av den världsvida gemenskapen som är kyrkan, så att inte isolering och inkrökthet frodas.

Det internationella engagemanget kan entusiasmera en hel församlings liv om det får den plats det förtjänar. Då gäller det att både förtroendevalda och anställda är väl insatta och intresserade av det internationella perspektivet. I en allt mer globaliserad värld möter det internationella engagemanget det lokala perspektivet. Det vi gör i hemförsamlingen har internationella konsekvenser.

Internationella rådet i Växjö stift har stiftsstyrelsens uppdrag att entusiasmera församlingar och ombud till ökat engagemang och kunskap om kyrkans internationella mission och diakoni.  Engagemang behöver vårdas och utvecklas!

Det internationella perspektivet är livsnödvändigt för alla församlingar och behöver därför tas upp till reflektion i kyrkoråd och medarbetarlag så att ett mer medvetet förhållningssätt kan skapas i församlingar och pastorat.

Nedanstående puffar länkar dig direkt till vårt intranät.

Jonas Löhnn

Jonas Löhnn

Växjö stift

Stiftsadjunkt