Foto: Daniel Westergren

Gemensam vecka för fördjupning och möten

Alla människor växer med ett lärande. Man kan ställa in en kör en vecka och istället unna sig själv att gå på fortbildning. Men man måste kanske ha uppmuntran och hjälp i att kunna göra det.

Annie Svensson

Ur Kyrkans Tidning nr 27-28 2019

I Växjö stift har vecka 41 numera blivit synonymt med Fortbildningsveckan. Då ligger mycket av församlingarnas verksamheter nere för att i stället få tid för att rusta medarbetare med ny energi och kompetens.

Det blir sjätte året som Växjö stift ordnar en vecka där utbildningar och kurser samlas under en och samma vecka.

- Fortbildningsveckan är ett stöd till församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift. Den skapar möjlighet till fördjupning och mötesplatser mellan olika kompetenser, berättar Sara Peterson.

Sara är kommunikatör vid Växjö stiftskansli och bildar tillsammans med Annie Svensson, Viveca Löfqvist och Jonas Löhnn den arbetsgrupp som planerar fortbildningsveckan. Dessutom har en större grupp i stiftsorganisationen involverats för att täcka in alla typer av kompetenser och arbetsområden.

Tidigare hölls kurser under hela året. Ibland krockade olika kurser med samma målgrupp och det tog tid från församlingarna att skicka enskilda medarbetare på olika utbildningar. Nu åker i stället många församlingar med hela arbetslaget, liksom förtroendevalda och ideella.

- Alla människor växer med ett lärande. Man kan ställa in en kör en vecka och istället unna sig själv att gå på fortbildning. Men man måste kanske ha uppmuntran och hjälp i att kunna göra det, säger Annie Svensson.

Hon syftar på att kyrkoherdar och kyrkorådsordföranden behöver skapa utrymme för att församlingens medarbetare ska kunna åka till fortbildningsveckan.

- Alla vinner på det i förlängningen, både att arbetslaget gör det gemensamt och för enskilda att känna att man lär och växer. En pedagog som jobbar ensam i vanliga fall kan må jätteväl av att känna att man är en del i ett stort sammanhang, fortsätter Annie.

 


I år är i princip alla kurser förlagda till S:t Sigfrids folkhögskola, även inledningen på måndagen som tidigare varit i Växjö domkyrka. Varje dag inleds med en morgonmässa och ett 20 minuter långt inspirationspass som är gemensamt för alla, med någon av föreläsarna som kommer att tala mer senare under dagen. Under den 1,5 timme långa lunchen har man möjlighet att både mingla samt att gå på lunchbön i kapellet.

- Varje dag är en ny dag. Om man till exempel bara kommer på lördagen ska man inte känna att nu är det sista dagen och det är lite avslaget, säger Sara Peterson.

Nytt för i år är också att utställningen ”En salig blandning” sker under två dagar, från kl. 12 på torsdagen till kl. 16 på fredagen.

- Då blir det mer möjlighet att mingla. De dagarna har vi också många kortare pass, så man kan hinna titta på utställningen i pauserna. Vi kommer dessutom ha kläddagar, då någon i församlingen kan hämta kläder till människor man vet behöver dem. Så hoppas vi också att man får inspiration till att göra det hemma i församlingen sedan, säger Sara.

I kursutbudet hittar man både praktiska kurser som att arbeta med Excel, plantera träd eller hantera kyrkliga textilier, men även inspiration från goda exempel i olika församlingar och reflektioner kring det ”omätbaras renässans” och en heldag om ”intolerans, manlighet och klan”.

- Det finns mycket bra som görs i stiftet, men vi får plocka några guldkorn. Jag tänker att det här samarbetet, församling och stift hand i hand, är att ju mer vi kan få till oss av vad som görs, desto mer kan vi jobba med att sprida det till fler, säger Annie.

Några av de medverkande är komikern Marika Carlsson, poeten Emil Jensen, författaren Maria Küchen, biskop Fredrik Modéus samt stand up-föredrag med Mr Tourette.

Växjö stifts fortbildningsvecka är unik i sitt slag i Sverige och den välkomnar alla ideella, förtroendevalda och anställda i Växjö stift.

- Vi hoppas att många församlingar åker flera tillsammans, så att man kan känna att alla jobbar mot ett gemensamt mål, säger Annie Svensson.

Daniel Westergren

Artiklar från Växjö stifts sida i Kyrkans Tidning