Fortbildningsveckan 2021

Välkommen du som är ideell, anställd eller förtroendevald till årets Fortbildningsvecka 12-15 oktober!

Fortbildningsveckan är ett stöd till församlingarna i Växjö stift, för att fullgöra sin grundläggande uppgift. Syftet är att skapa möjlighet till fördjupning, mötesplatser mellan olika kompetenser och ett lärande över gränser. Den är ett naturligt centrum för fortbildning. Här koncentreras resurser och kompetenser för att alla ska kunna rustas i sina uppdrag och tjänster.

Fortbildningsveckan kommer även i år att vara digital och dagarna som gäller är tisdag-fredag vecka 41, dvs 12-15 oktober.  

Anmälan och kostnad

Anmälan är stängd.

Här kan du se hela programmet