Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fondförvaltning

Rörelsegrenen Fond förvaltar medel som har sitt ursprung från sålda prästlönefastigheter och täktverksamhet .

Prästlönefonden skall dels vara ett verktyg i arbetet med att förbättra fastighetsstrukturen, dels över tid ge ett utdelningsbart överskott på minst 3 % per år utöver inflationen.  
 
Fondkapitalet förvaltas diskretionärt av professionella kapitalförvaltare alternativt genom direkta placeringar i fonder. Stiftets policy för etisk kapitalförvaltning, som är detsamma som för alla stift och nationell nivå, ska vara vägledande för placeringarnas inriktning. Växjö stift ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Detta innebär att placeringar ska bedömas efter såväl etiska som finansiella aspekter.
 
Förvaltare av Växjö stifts kapital förväntas välja företag utifrån positiva kriterier. Med det avses företag som i sin verksamhet och eller med sina varor och tjänster bidrar till hållbar utveckling för såväl miljö som samhälle och människor. Växjö stift ser positivt på företag som erbjuder hållbara och klimatsmarta tjänster och har energieffektiva processer.
 
En kristen människosyn och det ansvar för andra människors väl som är ett viktigt uttryck för kristen etik motiverar återhållsamhet beträffande placeringar i vissa branscher. I policyn finns därför särskilda krav och restriktioner för placeringar i branscher som relaterar till fossil energi, alkohol, tobak, spel, vapen och pornografi.
 
Produktion av och aktiv distribution av pornografi är helt stängd som investeringsmöjlighet. Etisk utvärdering av innehavet görs regelbundet för att säkerställa att de etiska riktlinjerna efterlevs.
Anette Lindahl

Anette Lindahl

Växjö stift

Ekonom