Två små flickor tittar ner i dopfunten.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fokus dop

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20

Dop utomhus i vintern. med ett föräldrapar, en bebis och en präst.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

 Mikael Lunnergård och Gunilla Enggren

Nya sätt att jobba med dopet ger hopp och inspiration

Vilken dag döptes du? Vad betyder dopet för dig? Bara genom att gå till sig själv väcks ofta många tankar om dopet. I Växjö stift görs just nu en satsning som ska öka medvetenheten om hur dopet syns och hörs, sker och levs

Dopet är vägen in till kyrkan, vem ska berätta om det om inte vi, säger kyrkoherde Axel Fors.

"Vem ska berätta om dopet om inte vi?"

Satsningen Fokus dop avslutas inom kort i sin nuvarande form, men i Ljungby pastorat har arbetet bara börjat. Små, enkla saker kan göra stor skillnad, tror kyrkoherde Axel Fors.