Meny

Fira gudstjänst - hemma

Vi fortsätter att fira gudstjänst - men undviker att samlas i större sammanhang. Nu finns en agenda för gudstjänst i hemmet.

Den här våren ställs vi inför ovanliga utmaningar också när det gäller gudstjänstlivet. På vissa håll i stiftet firas gudstjänst i mindre sammanhang och på andra firas gudstjänst utan församling närvarande.

Gudstjänstfirande är grunden för vår kristna identitet. Så vi fortsätter att fira. Samtidigt måste vi undvika att samlas i stora grupper.

Midsommardagen

Den helige Johannes Döparens dag

3 söndag efter trefaldighet

4 söndag efter trefaldighet

Apostladagen

6 söndag efter trefaldighet

Kristi förklarings dag

8 söndag efter trefaldighet

9 söndag efter trefaldighet

10 söndag efter trefaldighet

11 söndag efter trefaldighet

12 söndag efter trefaldighet

Skriv gärna ut den eller läs på din telefon eller dator. Vill du låna en psalmbok är du välkommen att göra det från din församling.

Församlingarna hittar version som kan redigeras på internwebben.

Digitala gudstjänster och evenemang i Svenska kyrkan

Många församlingar och pastorat sänder gudstjänster och andra evenemang live på webben. I vår gemensamma digitala kalender och i appen Kyrkguiden hittar du sändningarna. Välkommen att vara med - via länk! Läs mer här

Flera församlingar sänder regelbundet andakter och gudstjänster på FB, exempelvis Värnamo pastorat och Dörby-Hossmo församling.

TV och radio

Både SVT och Sveriges radio sänder gudstjänst varje söndag, välkommen att delta från den plats där du befnner dig.