En dag med Befriande bibelläsning. Guds rike inom oss - Guds rike mitt ibland oss

Tisdag 11 oktober klockan 10.00-16.30

- På plats -

Just nu fattas det tydliga och konkreta visioner för framtiden. Nej, det är inte sant - det finns ju Agenda 2030 och det finns en stark längtan efter fred. Många är vi som sitter ensamma på våra kammare och längtar efter en genomgripande förändring, både i våra egna liv och i världen. Men målet ligger höljt i dimma! Hur ser livet och vardagen ut i en hållbar, rättvis och kärleksfull värld? Vilka förändringar behövs för att vi ska nå dit? Vilka är de allra första stegen på vägen dit? Hur kan samtal med utgångspunkt i Livet och i Bibeln vara språngbrädor för vårt förändringsarbete? 

Och hur får vi ihop det inre och det yttre, så att också våra egna liv blir hållbara? 
   

Maria Soave Buscemi, teolog från det ekumeniska bibelcentret CEBI har under många år arbetat både i Italien och Brasilien med kontextuell bibelläsning. 

Anmälan Fortbildningsveckan 2023

Anmälan öppnar 1 juni!