Växjö stift

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diarier

På Växjö stiftskansli diarieförs inkommande och utgående ärenden och skrivelser för stiftsstyrelsen, domkapitlet, egendomsnämnden och biskopen.


Skrivelser och delar av skrivelser kan vara sekretessbelagda. Brev i personliga själavårdsärenden, reklam och cirkulär diarieförs inte. Den som vill kan begära ut kopior av handlingar, till exempel protokoll och skrivelser.

Registrator för domkapitel

Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Växjö stift

Registrator

Direkt: 0470-77 38 17

Registrator för stiftsstyrelse

Emma Wallin

Emma Wallin

Växjö stift

Chefssekreterare

Direkt: 0470-77 38 50

Registrator för egendomsnämnden

Agneta Wirstedt

Agneta Wirstedt

Växjö stift

Registrator

Direkt: 0470-77 38 70

Registrator för biskop

Linnéa Nordström

Linnéa Nordström

Växjö stift

Biskopssekreterare

Stiftsarkivarie

Anna de Faire

Anna de Faire

Växjö stift

Direkt: 0470-77 38 04