Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diarier

På Växjö stiftskansli diarieförs inkommande och utgående ärenden och skrivelser för stiftsstyrelsen, domkapitlet, egendomsnämnden och biskopen.

Skrivelser och delar av skrivelser kan vara sekretessbelagda. Brev i personliga själavårdsärenden, reklam och cirkulär diarieförs inte. Den som vill kan begära ut kopior av handlingar, till exempel protokoll och skrivelser.

Registrator för domkapitel

Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Växjö stift

Registrator

Registrator för stiftsstyrelse

Emma Wallin

Emma Wallin

Växjö stift

Utredningssekreterare

Registrator för egendomsnämnden

Agneta Wirstedt

Agneta Wirstedt

Växjö stift

Registrator

Registrator för biskop

Linnéa Kajerlöv

Linnéa Kajerlöv

Växjö stift

Biskopssekreterare

Stiftsarkivarie

Anna de Faire

Anna de Faire

Växjö stift