Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vad är Växjö stift?

Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans 13 stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område som består av större delen av Småland och hela Öland. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop.

Karta utklippt ur vit bakgrund innehållande foto på människor och ett kors

Stiftskansliets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetillgångar som omfattar skog, jord och fonder.

Stiftets beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelse, domkapitel och biskop ska besluta i vissa frågor. Dessutom har stiftsfullmäktige inrättat en egendomsnämnd. För att utföra stiftets uppgift finns stiftsorganisationen med stiftskansli, kontraktsprostar samt personal för skogsförvaltningen.

I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida kyrkans uppdrag och i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans uppdrag bli utfört i Växjö stift. Stiftet stödjer församlingar genom att i trohet mot uppdraget, främja och utöva tillsyn genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget. Genom att rekrytera, utbilda, fortbilda och handleda ska stiftet bidra till att församlingarna får medarbetare skickade för sitt uppdrag. Med respekt för skapelsen ska stiftet i sin förvaltning omsorgsfullt ta ansvar för miljö och resurser. Stiftet ska utforma sina kanslifunktioner så att främjandet och tillsynen av uppdraget blir möjligt.

Vårt arbete ska präglas av
• Trohet mot det av Kristus givna uppdraget
• Lyssnande och lärande
• Kunnande och kreativitet
• Trovärdighet och ansvarstagande

Växjö stift i siffror

Medlemsstatistik 2017
Den 31 december 2017 såg statistiken för Växjö stift ut så här:

Folkmängd: 666 374
Antal medlemmar: 420 615
Medlemmar av folkmängd: 63,1%

Här hittar du mer statistik för Svenska kyrkan