Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopsvigning

– Jag är glad och nyfiken på det som väntar. Vigningen var en så stark och fin upplevelse. Nu ser jag fram emot att börja träffa människor i stiftet. Det är tillsammans med varandra som vi bygger framtidens kyrka. Det sa biskop Fredrik Modéus, efter den högtidliga gudstjänsten i Uppsala domkyrka den 12 april 2015, då han vigdes till Växjö stifts 59:e biskop.

Bildspel från biskopsvigningen den 12 april 2015. Foto: Magnus Aronson/IKON

Vigningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka leddes av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av utländska gäster och Svenska kyrkans biskopar. I sin predikan vände sig ärkebiskopen till Fredrik Modéus och hon knöt också an till hans valspråk, Guds nåd är allt du behöver:

"Redan har du många gånger fått svara på frågor som ”Vad vill du åstadkomma? Vad är dina mål? Hur ska du vända negativa trender?” Med rätta finns det stora förväntningar på en biskop. Du har talat om levande gudstjänst, angelägen undervisning och modig diakoni. Genom din erfarenhet som församlingspräst och genom ditt arbete med och kring församlingsväxt har du hunnit bygga upp en kompetens som är bra både för stiftet och för biskopskollegiet. Och naturligtvis är det utmärkt att doktorsavhandlingen i systematisk teologi om Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan nu är spikad och snart ska försvaras."
Läs ärkebiskopens predikan i sin helhet.  

Fredrik Modéus är 50 år och kommer från en tjänst som församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling. Han disputerar senare i vår i systematisk teologi. Fredrik Modéus har sina rötter i Jönköping och prästvigdes för Växjö stift 1991. Tidigare har han bland annat varit kyrkoherde i Helgeands pastorat i Lund. Han har föreläst och ansvarat för konferenser och seminarier kring förändringsarbete, församlingsbygge och gudstjänstutveckling. Fredrik Modéus har publicerat åtta publikationer om bland annat församlingsväxt, församlingsbygge och kyrkans identitet.

– Som biskop i Växjö stift vill jag efter förmåga leda stiftets arbete och ge stöd åt alla de duktiga människor som bidrar i stiftets församlingar. Jag vill lyssna till berättelserna om sorg och glädje i församlingarna och skapa förutsättningar för lokalt utvecklingsarbete utifrån de olika villkoren i staden och på landsbygden. Levande gudstjänst, angelägen undervisning och modig diakoni hjälper oss i kampen för ett meningsfullt liv, en rättvis värld och ett gott liv åt alla människor, säger biskop Fredrik Modéus.

Läs mer om biskop Fredrik.