Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopsgården Östrabo omgestaltas

Biskopsgården Östrabos offentliga delar ska genomgå en interiör omgestaltning och varsam renovering. Det föreslår stiftsstyrelsen i ett beslut. Syftet är att den byggnadsminnesförklarade gården för första gången sedan Tegnérs tid ska genomgå en enhetlig översyn, där biskopssätets historiska miljö varsamt ska iscensättas.

– Biskopsgården Östrabo är älskad av många och vi vill ta väl hand om denna kulturhistoriskt värdefulla miljö. Genom åren har många mindre förändringar gjorts i huset, nu vill vi ta ett samlat grepp och både lyfta fram husets historiska karaktär och se till att huset är funktionellt för dagens användning. Vi finner det viktigt att detta görs i nära samråd med länsstyrelsen, säger Anton V Härder, stiftsstyrelsens förste vice ordförande.

Stiftet har efter upphandling ingått avtal med Barup & Edström arkitektkontor AB, som tagit fram ett underlag. Det är inga stora förändringar som planeras, utan framför allt handlar det om förändringar av färgsättning och tapeter och en varsam renovering. Den största förändringen som planeras är att en vägg ska rivas, så att planlösningen – och rummens olika funktion – rekonstrueras till hur det såg ut 1835 enligt biskop Esaias Tegnérs ritning. Det grundläggande villkoret för återställandet är att besökarens förväntan vid mötet med den historiska byggnadens exteriör ska motsvaras av upplevelsen av en historisk interiör.

Syftet med omgestaltningen är att varsamt iscensätta biskopssätets historiska miljö som en ändamålsenlig representationsbyggnad för aktiv och utvecklad användning. Målet är att tillvarata byggnadens kulturhistoriska miljö, säkra autentiska rum och ytor, återställa och iscensätta interiören som ett levande byggnadsminne och biskopssäte.

– Jag hoppas att förändringarna ska uppskattas av alla som besöker biskopsgården. Det är min önskan att biskopsgården ska vara en öppen och värdefull mötesplats för staden, länet och stiftet, säger biskop Fredrik Modéus.

Det är husets offentliga del som ska omgestaltas, det vill säga de två tredjedelar av huset som används för kurser och sammanträden, representation och stiftskansliets verksamhet. Den tredjedel av huset som fungerar som biskopsfamiljens bostad berörs inte av planerna. Inte sedan 1960-talet har huset genomgått någon omfattande renovering.

Frågan om omgestaltningen kommer att tas upp av stiftsfullmäktige den 25 november, då det slutgiltiga beslutet ska fattas. Om stiftsfullmäktige antar stiftsstyrelsens förslag kommer arbetet troligen påbörjas under våren 2017.

Biskopsgården Östrabo
På en höjd ett stenkast från domkyrkan i centrala Växjö ligger biskopsgården Östrabo med dess röda flyglar. Det har sagts att Östrabo måste vara det vackraste biskopssätet i Sverige. Huvudbyggnaden är uppförd år 1797 efter beslut av Gustaf III efter framställning från biskop Wallquist. Östrabo förklarades som statligt byggnadsminne 1935 och är även del av riksintresset ”Växjö stad”. En del av huvudbyggnaden är biskopsfamiljen Modéus bostad. Den offentliga delen används för kurser och sammanträden, representation samt stiftskansliets verksamhet. Sammanlagt arbetar cirka 50 personer på stiftskansliet. Läs mer om Östrabo.

Här nedan ser du skisser från Barup & Edström Arkitektkontor AB, som visar hur det är tänkt att se ut efter omgestaltningen.