Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopsgården Östrabo med stiftskansliet

På en kulle, ett stenkast från Växjö domkyrka, ligger Östrabo och blickar ner över staden. Den ståtliga mangårdsbyggnaden uppfördes, enligt gustavianska ideal, mellan åren 1792–1796 som en representativ bostad och arbetsplats för stiftets biskop och domkapitel.

Följ med Smålandsposten på smygtitt av renoveringen av Östrabo

I en film kan du se hur det ser ut inne i biskopsgården just nu.

Se filmen här

1786 sökte och fick Olof Wallqvist (1787–1800) tjänsten som domprost i Växjö. Året efter tillträdde han som biskop. Wallqvist hade innan detta gjort snabb karriär i huvudstaden. Endast 24 år gammal började han som hovpredikant hos kungamodern, Lovisa Ulrika på Stockholms slott. Wallqvist höll under hela sitt liv kontakten med Stockholm och verkade som Gustav III’s kyrkominister mellan 1789–1792.

Troligtvis var det hans kontakter med kungen som gjorde det möjligt för honom att begära att ett nytt biskopssäte skulle uppföras i Växjö. Det var även Wallqvist som utsåg platsen för var Östrabo skulle byggas, utanför staden och väl synlig för invånarna samtidigt som det var nära till den gamla biskopsgården. Ritningarna till Östrabo utfördes av arkitekt Olof Tempelman som även ritade Haga-paviljongen i Stockholm.

Idag bor biskopen i en mindre del av den stora gula huvudbyggnaden. En större del av huset är till för representation och sammanträden.

Flygelbyggnaderna samt Östraboliden, Prästänkehemmet, renoverades invändigt under 1960- och 1970-talet och inrymmer idag kontorslokaler för stiftets kanslipersonal. Sammanlagt arbetar cirka 50 personer här. Med utsikt över staden och som närmaste granne till ett blommande koloniområde kan man inte önska sig en bättre arbetsplats! Det har sagts att Östrabo måste vara det vackraste biskopsätet i Sverige, och vi kan bara hålla med.

Östrabo är sedan 1935 förklarad som byggnadsminne.

Beställ bok om Östrabo

Länsstyrelsen gav 2011 ut en bok om Östrabo. Den är gratis och du kan beställa den genom Länsstyrelsens informationsavdelning, tel 010-223 70 00 vx.
www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Folder om östrabo