Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon: +46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Biskopen om existentiell hälsa på DN Debatt

Växjö stifts biskop Fredrik Modéus riktade tre uppmaningar till regeringen och riksdagen på DN Debatt den 10 maj. Han vädjar om att den existentiella hälsan ska beaktas i folkhälsoarbetet.

Nyligen lämnade regeringen propositionen ”En god och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik” till riksdagen. En sökning visar att orden fysisk och psykisk förekommer vid 74 respektive 76 tillfällen i propositionen, medan ordet existentiell förekommer vid 0 tillfällen. 

Biskop Fredrik Modéus tycker att det är anmärkningsvärt att den existentiella hälsan lyser med sin frånvaro när regeringen vill utveckla svensk folkhälsopolitik.

– Existentiell hälsa är ett område som uppmärksammas alltmer inom hälsoforskningsområdet. Den som upplever hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt och gemenskap står stadigt när livet stormar. Det är inte ett religiöst påfund, utan en av WHO definierad aspekt av folkhälsobegreppet, säger biskop Fredrik Modéus.

I debattartikeln skriver biskopen bland annat:

- Religiös erfarenhet är inte det enda sättet att skapa meningsfullhet i livet. Men för många är det en väg som svarar mot en grundläggande mänsklig längtan. Religion är något att ta på allvar för den som vill förstå samtiden, både på individnivå och samhällsnivå. Ett samhälle som inte ser hur viktig en religiös tillhörighet är för många, skapar självt en grogrund för extremism och intolerans.

Biskopen nämner i debattartikeln Region Jönköpings län som ett föredöme när det gäller strategiskt arbete med den existentiella folkhälsan.

Biskopen riktar i debattartikeln tre uppmaningar till regering och riksdag:

1. Uppvärdera de existentiella delarna av folkhälsopolitiken

2. Ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att främja den existentiella folkhälsan

3. Släpp den existentiella beröringsskräcken

Läs hela debattartikeln.