Beslut om grupp- och kandidatförteckning till kyrkovalet 2021

Stiftsstyrelsen har fastställt grupp- och kandidatförteckning över de nomineringsgrupper som registrerat gruppbeteckning och anmält kandidater till kyrkovalet 2021.

Att förteckningen är fastställd innebär att det är klart vilka nomineringsgrupper som ställer upp i kyrkovalet och i vilken ordning kandidaterna ska stå på de olika kandidatlistorna.

Beslutet fattades på delegation 2021-06-01 och gäller för varje slag av val (lokalt, regionalt och nationellt) och för varje valkrets inom stiftet.

Eventuella överklaganden ska ha inkommit till stiftsstyrelsen senast 15 juni 2021. Information om hur man går tillväga för att överklaga beslutet hittar du i  delegationsbeslutet.

Ladda ner delegationsbeslutet med beslut om grupp- och kandidatförteckning (pdf)

Den fastställda grupp- och kandidatförteckningen till kyrkovalet 2021 finns i original att tillgå på Växjö stiftskansli. Den går även att ladda ner här (pdf)

kyrkoordningen kap 38

Enligt 38 kap 31§ kyrkoordningen ska stiftsstyrelsen, senast den 1 juni under valåret, fastställa grupp- och kandidatförteckning över de nomineringsgrupper som har registrerat gruppbeteckning och anmält kandidater. Sådana förteckningar ska upprättas för varje slag av val och för varje valkrets inom stiftet.

För mer information eller frågor, kontakta valhandläggarna i Växjö stift.