Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Befintliga arrenden

Här kan Du se vilka av våra fastigheter som för närvarande berörs av vindkraft och vilka (projektörer/verksägare) som arrenderar marken för detta ändamål.

Projekten ligger i olika faser, vissa ligger ännu i projekteringsfasen, medan vissa parker är driftsatta.

Några av projekten berör ej planerade eller driftsatta verk på våra fastigheter, utan på grannfastigheter. Om verk är uppförda eller planeras att uppförs i omedelbar närhet av våra fastighetsgränser är vi dock indirekt berörda och avtal finns därför tecknat även i dessa fall.

Information om befintliga vindkraftsprojekt