Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Växjö stift Besöksadress: Östrabo, 35239 Växjö Postadress: Box 527, 35106 Växjö Telefon:+46(470)773800 E-post till Växjö stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bakgrund framtidsarbetet

Hur startade arbetet med framtidsbilderna?

Under Fredrik Modéus första tid som biskop delade bortemot tretusen människor sin längtan om morgondagens kyrka. Alla som ville gavs möjlighet att svara på frågan ”Vad vill du dela?”.

Biskopen sammanfattade och tolkade allt material han fått in, och återkopplade under rubriken ”Detta har jag hört”.  Biskopen lyfte fem pastorala utvecklingsområden, som han gärna vill kraftsamla kring: En kyrka i världen, Gudstjänst att längta till, Tänk att få berätta vidare, Rustade medarbetare och Församling och stift hand i hand.

Som en konkretisering av dessa områden formulerades 18 framtidsbilder.  Alla som ville fick möjlighet att vara med och påverka bilderna. Även barnen var med och målade sina bilder av framtidens kyrka.

I oktober 2016 hade stiftsstyrelsen, domkapitlet, kontraktsprostarna och biskopen alla ställt sig bakom utvecklingsområdena och framtidsbilderna.

I en livesändning på sin facebook-sida berättade biskopen om det fortsatta arbetet i stiftet.

fortsatt arbete med framtidsbilderna i växjö stift

Arbetet i Växjö stift kommer under flera år framöver att relatera till framtidsbilderna. Vid stiftskansliet bildas verksamhetsgrupper utifrån de fem olika utvecklingsområdena, för att kunna stötta församlingarna i arbetet på bästa sätt.

Under våren 2017 medverkade biskopen vid sju kontraktssamlingar i stiftet, där frågan om hur framtidsbilderna ska bli verklighet i respektive församling stod i fokus.

Under samlingarna delades för första gången boken "Vi" ut och filmen om Växjö stifts framtidsbilder visades. Båda är tänkta att användas som inspiration vid det fortsatta arbetet i stiftet.