Årets fortbildningsvecka blir digital

Tänka om med omtanke när vi möts digitalt

Fortbildningsveckan har i år på grund av pandemin fått ställa om. Från att tidigare ha varit en fysisk mötesplats för ideella, förtroendevalda och anställda, till att bli helt digital. Förhoppningen är densamma, att skapa möjlighet till fördjupning, mötesplatser mellan olika kompetenser och ett lärande över gränser.

Åse Aronsson är lärare på S:t Sigfrids folkhögskola och har arbetat med att planera pedagogiken kring den digitala fortbildningsveckan. Hon berättar:

-  Det har varit angeläget att fundera över vilka kurser som kan komma till sin rätt digitalt. Hur kan deltagarna bli inspirerade och engagerade när de sitter vid en skärm?

På många sätt har det varit en utmaning, speciellt på grund av avsaknaden av det sociala, som är så  uppskattat.

-  En viktig och inspirerande ingrediens i all fortbildning är ju mötet med andra. Pratet vid fikapausen, samtalet om förväntningarna och reflektionen i efterhand över hur de kunskaper, upplevelser och insikter som en har fått del av kan omsättas i vardagen hemma - allt detta är svårt att riktigt ersätta vid en digital vecka. Därför är ett mål att ge en pedagogisk inramning till kurserna, vilken till stor del handlar om reflektion. Om jag som deltagare får brottas med en frågeställning i förväg, blir det extra angeläget att ta del av föreläsningen som ges. Om jag får med mig en utmaning på slutet, så kan förhoppningsvis orden bli kött, träden bära frukt, berättar Åse.

Stiftsadjunkt Jonas Löhnn är huvudansvarig för planeringen av fortbildningsveckan och han beskriver hur han och medarbetare har fått göra annorlunda i år.

Förutom det uppenbara, att det blir coronasäkert, så lär vi oss massa nytt just nu. Vi utvecklar upplägget i ett skarpt läge, då det bara måste fungera.

Jonas Löhnn

-  Vi har förstås fått tänka om en del, men vi började förbereda oss tidigt. Vi får med oss många kurser från de ursprungliga planerna och de kurser som vi behövt ställa in i år hoppas vi kunna erbjuda 2021 istället, säger Jonas.

Jonas berättar om upplägget:

-  Varje dag kommer det att finnas två omgångar med kurser att delta i, med tre olika val på förmiddagen respektive eftermiddagen. Det kommer att kännas som att fortbildningsveckan genomförs på en bestämd tid, även om vi blir utspridda geografiskt.

Han kan se flera fördelar med få anpassa till nya förutsättningar;

- Förutom det uppenbara, att det blir coronasäkert, så lär vi oss massa nytt just nu. Vi utvecklar upplägget i ett skarpt läge, då det bara måste fungera.

Känslan är positiv och förväntansfull, men det är också många som vittnar om att de längtar efter att mötas fysiskt.

-  Det är nog mer en generell känsla kring hela situationen med pandemin än just för fortbildningsveckan, tror Jonas. Om det blir välkomnat med den digitala lösningen återstår att se. I framtiden kommer vi säkert att ha ett bättre utbud av digitala lösningar för många kurser framöver. Det kan t ex bli fler kurser som har spännande gäster som föreläser från någon helt annan plats i världen, säger Jonas.

-  Men vi kommer absolut att vilja träffas ordentligt också. Vi längtar efter att få fortbilda oss på S:t Sigfrids folkhögskola igen.

 

/Sara Peterson

Faktaruta:

·       Fortbildningsveckan är den 6-10 oktober

·       Länk till program och anmälan finns på Växjö stifts intranät.

·       Sista anmälningsdag är den 13 september​

·       Kostnad: 250 kr för hela veckan.