Aktuella kurser

Är du 16-28 år gammal? Vill du motverka fördomar och stereotypa föreställningar om andra människor? Ser du religion och livsåskådning som en möjlighet att bygga broar? Gå vår utbildning i interreligiösa möten! I höst finns också möjlighet för dig som arbetar med unga, att själv testa metoderna och lära dig mer.

Utbildning - Interreligiös dialog

Kursen pågår under två helger hösten 2022 och är kostnadsfri. Vi kommer att varva föreläsningar, gruppövningar, diskussioner och olika interreligiösa metoder. Under helgerna bor vi och lagar middag tillsammans. Efter slutförd utbildning
får du ett diplom och möjlighet finns sedan till fortsatt engagemang inom projektet.

Utbildningen kommer att ge dig:

  • Möjlighet att utmana dina egna föreställningar och bilder
    om andra och dig själv.
  • Verktyg att skapa samtal och reflektera kring religionens roll i den svenska demokratin.
  • Förståelse för komplexiteten bakom fördomarna vi bär om andra människor.
  • Metoder som hjälper dig att hantera känsliga och kontroversiella frågor
  • Dialogprocesser med unga som har annan bakgrund och/eller religion än din egen.

Helg 1 30/9-2/10 - 2022
Teman: Identitet, fördomar, normer
Start: Fredag 18.00
Slut: Söndag ca. 16.00
Plats: St: Sigfrids folkhögskola

Helg 2 - 28-30/10 - 2022
Tema: Storytelling
Start: Fredag 18.00
Slut: Söndag ca. 16.00
Plats: St: Sigfrids folkhögskola

ANMÄLAN OCH FRÅGOR

Anmäl dig senast 16/9. Ring eller mejla till projektansvarig Tilda Lexert:

073-1808150 eller tilda.lexert@fryshuset.se

Kurs för dig som möter unga i ditt arbete

Blir du nyfiken på vad metoderna i Tillsammans för Sverige går ut på och vad de kan ge? I höst finns möjlighet för dig som jobbar med unga att lära dig mer! Kursen är kostnadsfri och äger rum 10–11 september och 22–23 oktober på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. För mer information kontakta Carina Samuelsson.