#vxokonfa - bildkollage med händelser från konfirmandtid och konfirmation.

#vxokonfa

Svenska kyrkan Växjös konfirmandsatsning för ungdomar

Varje dag står vi som människor inför utmaningar. Stora som små. Betydelsefulla och mindre viktiga. Ibland kan det vara svårt att förstå hur Gud kan vara med oss i allt detta, i stort som smått. Under konfirmationen försöker vi förstå. Att konfirmeras handlar mycket om hur vi möter livets utmaningar men även om hur vi bemöter varandra. 

Ett svårt prov. Ett livsavgörande val. En tråkig diskussion. Utmaningarna kan vara många.

Svenska kyrkan Växjös församlingar samarbetar kring konfirmandarbetet. Det innebär att du som blivande konfirmand har många olika alternativ att välja på när du ska bestämma dig för hur du vill ha din konfirmandtid. Du kan följa vad som händer kring #vxokonfa på både Facebook och Instagram.