Sjösås kyrka
Foto: Kyrkogårds- och Fastighetsförvaltningen Växjö

Viås - Sjösås nya kyrka

Viås - Sjösås nya kyrka uppfördes under 1860-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil som kännetecknas av det höga och spetsiga tornet.

I Viås-Sjösås nya kyrka firas det regelbundet gudstjänst och i Sjösås församling finns ett rikt församlingsliv med verksamhet för alla åldrar. Längre ner på sidan hittar du information om hur du hittar till Viås-Sjösås nya kyrka, öppettider, kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen, kalender och information om gudstjänst och verksamhet samt mer om antal sittplatser, tillgänglighet och kyrkans historia. Du kan också göra ett digitalt besök i kyrkan via en virtuell rundtur.

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.

Hitta till Viås- Sjösås nya kyrka

Sjösås kyrka (i Viås)
363 42 Braås

Karta (länk till Google maps)

Öppettider

Kyrkan är öppen alla dagar kl 8.00-19.00.

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Måndag, Tisdagar, Torsdagar 10:00-12.00, 13:30-15:30
Onsdagar: 13.30-15:30 
Fredagar 10:00-12.00

 

På grund av rådande smittläge och restriktioner tar vi för närvarande inte emot besök på församlingsexpeditionen. 

Youtube

Växjö pastorat på Youtube

Virtuell rundtur 

Peka dig fram genom att trycka och föra fingret över bilden.

Gudstjänst och verksamhet

gudstjänst och verksamhet i församling och pastorat

På sidan om Sjösås församling finns en kalender med gudstjänstprogrammet för församlingens kyrkor.

Hela pastoratets gudstjänstprogram, det vill säga för Svenska kyrkan Växjös tretton församlingar, hittar du på sidan som heter Gudstjänstprogram.

Alla pastoratets körer, barngrupper, ungdomsaktiviteter, dagverksamheter, stöd och hjälp, volontärarbete och mycket mer hittar du på sidan På gång i Svenska kyrkan Växjö.

Sociala medier

Sjösås och Dädesjö församlingar finns på Facebook (se flödet nedan).

Svenska kyrkan Växjö har också en Youtube-kanal där du bland annat kan se digitala gudstjänster. På sidan Följ oss på sociala medier kan du läsa mer om närvaron på sociala medier.

Om Viås - Sjösås nya kyrka

Viås - Sjösås nya kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger högt belägen på Klavakullen i Viås.

Tillgänglighet

I kyrkan finns hörslinga.

Historia

Viås -Sjösås nya kyrka uppfördes 1860-1865 efter ritningar av Carl-Gustaf Blom-Carlsson. Den invigdes 1865 av biskop Gustaf Hultman.

Redan år 1831 gjorde biskop Esaias Tegnér en visitation i dåvarande Sjösås pastorat som omfattande socknarna Sjösås, Drev och Hornaryd. Han bedömde att de gamla sockenkyrkorna var för trånga och föreslog därför att det skulle byggas helt nya kyrkor.

År 1839 fastställdes ett beslut om en gemensam kyrka för de tre socknarna även denna gång på Tegnérs uppmaning. På församlingarnas begäran upphävdes dock beslutet och man återgick till det äldre förslaget. När det gällde att genomdriva förslaget om nybyggnad av kyrkan i Sjösås var det biskopen och inte församlingen som var huvudsaklig initiativtagare och drivkraft.

År 1847 bestämdes det att Viås - Sjösås nya kyrka skulle uppföras på den så kallade Klavakullen i Viås, en plats cirka fem kilometer norr om den gamla kyrkan och belägen i socknens mitt. Ritningar till kyrkan utarbetades på Överintendentsämbetet av C. G Blom Carlsson år 1851.

Genom en långvarig tvist mellan församlingens ledamöter om huruvida kyrkan skulle placeras öster om vägen med tornet i väster eller väster om vägen med tornet i öster kom kyrkobygget att uppskjutas i tio år. Sommaren år 1860 påbörjades grundgrävningen till kyrkan väster om vägen.

Viås genomgick på så vis en märklig förändring under 1800-talets andra hälft. Från att ha varit en vanlig bondby kom den att bli centrum i Sjösås socken i och med den nya kyrkan. En sockenstuga för bygdens gemensamma angelägenheter uppfördes mittemot kyrkan och alldeles norr om denna anlades även en skola. Sockenstugan användes senare som kommunalhus och är idag bostad.