Meny

Viås - Sjösås nya kyrka

Viås - Sjösås nya kyrka uppfördes under 1860-talet och är en traditionell sockenkyrka i nyklassicistisk stil som kännetecknas av det höga och spetsiga tornet.

Digitala gudstjänster

Klicka här för att hitta till digitala gudstjänster från Svenska kyrkan Växjös församlingar. Varje vecka webbsänds minst en gudstjänst från pastoratet. Högmässan sänds varje söndag från Växjö domkyrka. Fler gudstjänster, andakter, med mera finns digitalt på sociala medier.

Ta en virtuell rundtur i Viås - Sjösås nya kyrka - klicka på bilden

Kontakt

Om du vill boka Viås - Sjösås nya kyrka för dop, vigsel eller begravning eller om du har några andra frågor, är du välkommen att kontakta församlingsexpeditionen för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar.

Församlingsexpedition för Gårdsby, Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar

Telefon: 0470-70 32 20
E-post till Gårdsby församling: vaxjo.gardsby@svenskakyrkan.se
E-post till Söraby, Sjösås och Dädesjö församlingar: vaxjo.soraby@svenskakyrkan.se


Telefontider

Måndag, tisdag och torsdag: 10.00-12.00 samt 13.00-15.00
Onsdag: 13.30-15.00
Fredag: 10.00-12.00


Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCv2Ic0zH6SG2Cr8hZf00Usg

Gudstjänst och verksamhet

Om Viås - Sjösås nya kyrka

Viås - Sjösås nya kyrka hör till Sjösås församling som är en del av Svenska kyrkan Växjö. Den ligger högt belägen på Klavakullen i Viås.

Historia

Viås -Sjösås nya kyrka uppfördes 1860-1865 efter ritningar av Carl-Gustaf Blom-Carlsson. Den invigdes 1865 av biskop Gustaf Hultman.

Redan år 1831 gjorde biskop Esaias Tegnér en visitation i dåvarande Sjösås pastorat som omfattande socknarna Sjösås, Drev och Hornaryd. Han bedömde att de gamla sockenkyrkorna var för trånga och föreslog därför att det skulle byggas helt nya kyrkor.

År 1839 fastställdes ett beslut om en gemensam kyrka för de tre socknarna även denna gång på Tegnérs uppmaning. På församlingarnas begäran upphävdes dock beslutet och man återgick till det äldre förslaget. När det gällde att genomdriva förslaget om nybyggnad av kyrkan i Sjösås var det biskopen och inte församlingen som var huvudsaklig initiativtagare och drivkraft.

År 1847 bestämdes det att Viås - Sjösås nya kyrka skulle uppföras på den så kallade Klavakullen i Viås, en plats cirka fem kilometer norr om den gamla kyrkan och belägen i socknens mitt. Ritningar till kyrkan utarbetades på Överintendentsämbetet av C. G Blom Carlsson år 1851.

Genom en långvarig tvist mellan församlingens ledamöter om huruvida kyrkan skulle placeras öster om vägen med tornet i väster eller väster om vägen med tornet i öster kom kyrkobygget att uppskjutas i tio år. Sommaren år 1860 påbörjades grundgrävningen till kyrkan väster om vägen.

Viås genomgick på så vis en märklig förändring under 1800-talets andra hälft. Från att ha varit en vanlig bondby kom den att bli centrum i Sjösås socken i och med den nya kyrkan. En sockenstuga för bygdens gemensamma angelägenheter uppfördes mittemot kyrkan och alldeles norr om denna anlades även en skola. Sockenstugan användes senare som kommunalhus och är idag bostad.

tillgänglighet

I kyrkan finns hörslinga.

Följ Sjösås församling på sociala medier

Personal i Sjösås församling