Psalmboken i händer
Foto: Jim Elfström /Ikon

Växjö domkyrka - sommarkonfa 22/23

En grupp för dig som vill komprimera konfatiden.

Anmälan

Anmäl dig här!

Uppstart

Söndagen den 20 november 2022 kl 11.00 i Växjö domkyrka.

Träffar

Några träffar under våren 2023. Dagligen den 31 juli - 11 augusti 2023.

Läger

I vecka 31 eller 32 (början av augusti 2023).

Konfirmation

Lördagen den 12 augusti 2023 i Växjö domkyrka.

Med reservation för förändringar.