Kören Trivselklang är för daglediga i Boden. De sjunger varierande sånger.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Växjö Madrigalkör (Öjaby)

Uppehåll tills vidare (Torsdagar kl 17.30 eller kl 19.00 i Öjaby församlingshem)

Uppehåll tills vidare

På grund av coronapandemin är kören uppdelad i två grupper.

Tid och plats

Grupp 1. Torsdagar kl 17.30-18.30 i Öjaby församlingshem.
Grupp 2. Torsdagar kl 19.00-20.00 i Öjaby församlingshem.

Information och anmälan

Dorothea Knust

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt men vi bjuder inte in till offentliga gudstjänster på det sätt vi är vana vid. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

 

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll en god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.