Kören Trivselklang är för daglediga i Boden. De sjunger varierande sånger.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Växjö Madrigalkör (Öjaby)

Uppehåll tills vidare (annars torsdagar kl 17.30 eller kl 19.00 i Öjaby församlingshem).

Växjö Madrigalkör är en blandad kör med passion för tidig musik - profan som sakral, med eller utan ackompanjemang. Nya sångare är välkomna att prova på och sedan provsjunga för nedanstående musiker.

Mer information om kören: www.vaxjomadrigalkor.se 

Tid och plats

Just nu uppehåll, i vanliga fall övar vi:
Torsdagar kl 19.00-21.00 i Öjaby församlingshem.

Information och anmälan

Dorothea Knust

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd