Kören Trivselklang är för daglediga i Boden. De sjunger varierande sånger.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Växjö Madrigalkör (Öjaby)

Uppehåll tills vidare (annars torsdagar kl 17.30 eller kl 19.00 i Öjaby församlingshem)

Växjö Madrigalkör är en blandad kör med passion för tidig musik - profan som sakral, med eller utan ackompanjemang. Nya sångare är välkomna att prova på och sedan provsjunga för nedanstående musiker.

Mer information om kören: www.vaxjomadrigalkor.se 

Tid och plats

Just nu uppehåll på grund av coronapandemin, i vanliga fall övar vi:
Torsdagar kl 19.00-21.00 i Öjaby församlingshem.

Information och anmälan

Dorothea Knust

Musiker

Med anledning av coronapandemin

Vi följer rådande restriktioner och firar därför inte gudstjänst på vanligt sätt. Söndagar och helgdagar finns möjlighet till enkla, korta andakter eller enskild kommunion med max 8 deltagare. Kyrkan är öppen för bön, ljuständning och enskild andakt. Vi hänvisar till det digitala gudstjänstutbudet. 

Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder:

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd

Läs mer om hur Svenska kyrkan Växjö tar ansvar i coronapandemin och anpassar verksamheten därefter.