På grund av virusepidemin ställs många gudstjänster in i traditionell form och sänds i stället på internet.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

3. NÄT - konfa

Detta är konfagruppen som kommer träffas digitalt varje vecka. Ungefär var 4:de söndag blir det en träff i någon kyrka med gudstjänst, mat och konfaträff.

Anmälan

Anmälningssida konfagrupper 2021-2022
Observera att du måste välja konfagrupp i formuläret.

Uppstart

Söndagen den 10 oktober.

Träffar

Onsdagar kl 17.00-18.00 via nätet och en söndag i månaden.

Läger

Inget läger är planerat för denna grupp.

Konfirmation

Lördagen den 7 maj 2022 i den kyrka som gruppen väljer.

Med reservation för förändringar.

Kontaktperson

Helena Fyhr Abrahamsson

Helena Fyhr Abrahamsson

Församlingspedagog