Om Västrabokyrkan

Antal sittplatser, tillgänglighet, historia och annan information om Västrabokyrkan.

Västrabokyrkan är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan Växjös stads- och domkyrkoförsamling och evangeliska fosterlandsstiftelsen, EFS. EFS är en självständig organisation inom Svenska kyrkan med betoning på mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Västrabokyrkan har en egen hemsida som du når här.

Sittplatser

Västrabokyrkan har 150 sittplatser.

Tillgänglighet

Ramp vid gårdsentrén.
Automatisk dörröppnare.
Handikappanpassad toalett.
Hörslinga.