Våra församlingar

Svenska kyrkan Växjö, det vill säga Växjö pastorat, består av tretton församlingar i såväl stad som landsbygd.