Våra församlingar

Svenska kyrkan Växjö, eller Växjö pastorat, består av tretton församlingar i såväl stad som landsbygd.