Drevs gamla kyrka
Foto: David Fuchs

Våra fastigheter

Fastighetsförvaltningen vårdar och tar hand om församlingsfastigheter och lokaler för begravningsverksamheten. Därutöver genomför vi underhålls- och investeringsprojekt på våra fastigheter med egen personal och med upphandlade entreprenader.

Organisation:

  • Kyrkogårds- och fastighetschef 
  • Fastighetsingenjörer
  • Snickare
  • Målare
  • Servicetekniker

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se