Drevs gamla kyrka
Foto: David Fuchs

Våra fastigheter

Fastighetsförvaltningen vårdar och tar hand om församlingsfastigheter och lokaler för begravningsverksamheten. Därutöver genomför vi underhålls- och investeringsprojekt på våra fastigheter med egen personal och med upphandlade entreprenader.

Organisation:

  • Kyrkogårds- och fastighetschef 
  • Fastighetsingenjörer
  • Snickare
  • Målare
  • Servicetekniker
Byggnadsställning på Uppsala domkyrka.

Upphandlingar

För att varsamt underhålla, tillgänglighetsanpassa och bygga om våra kulturbyggnader upphandlar vi varje år entreprenader och tjänster.

En byggnadsställning vid ett av Uppsala domkyrkas torn.

Fastighetsprojekt

Pågående projekt.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se