Meny

Vandanalu (tidigare unga vuxna), 18 år och äldre

Vissa onsdagar kl 17.30 i Västrabokyrkan

För unga vuxna, 18 år och äldre. Bibelsamtalsgrupp för dig som passerat gymnasieåldern, nyligen eller för länge sedan, och som kallar dig för ung vuxen. En mötesplats för bibelsamtal, bön och gemenskap.
Ingen anmälan, bara att komma.

Vissa Onsdagar kl 17.30-19.00 (se schema)
Västrabokyrkan

Vårens schema 2020
Onsdag 5/2
Onsdag 4/3
Onsdag 1/4
Onsdag 6/5

Information

Emma Karlsson

Ungdomsledare

Henrik Polback

Präst