Byggnadsställning på Uppsala domkyrka.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Upphandlingar

För att varsamt underhålla, tillgänglighetsanpassa och bygga om våra kulturbyggnader upphandlar vi varje år entreprenader och tjänster.

Växjö pastorats kyrkogårds - och fastighetsförvaltning annonserar här de upphandlingar som är ute på anbud.

Samtliga anbud skickas till följande adress, om inget annat anges.

Växjö pastorat
Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen
Box 307

351 05 Växjö

Välkommen med ert anbud till oss.

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen i Växjö

Besöksadress: Segerstadsvägen 78, Växjö
Telefon: 0470-70 49 00
e-post: vaxjo.kgff@svenskakyrkan.se