Meny

Upphandlingar

Här finns information om våra pågående upphandlingar

För att varsamt underhålla, tillgänglighetssanpassa och bygga om våra kulturbyggnader upphandlar vi varje år entreprenader och tjänster.
Växjö Kyrkogårds - och Fastighetsförvaltning annonserar här de upphandlingar som är ute på anbud.

Samtliga anbud skickas till vår adress; Box 307, 351 05 Växjö om inget annat anges.

Välkommen med ert anbud till oss.