Trovärdigt

Trovärdigt är en tidning om tro och liv från Svenska kyrkan Växjö. Med Trovärdigt öppnar vi dörrarna till kyrkan och tillgängliggör samtal om kristen tro.

Artiklarna speglar dagsaktuella teman om kyrkans verksamhet och om livet i stort. Ambitionen är att Trovärdigt ska vara en relevant tidning som berör och engagerar.

Ett urval ur gudstjänstprogrammet för Svenska kyrkan Växjö finns med i tidningen.

En mobilskärm inklippt intill ett foto på Växjö domkyrka.

Var hittar jag gudstjänstprogrammet och information om andra verksamheter?

Svenska kyrkan Växjö har tidigare skickat ut tidningen Trovärdigt till alla hushåll i pastoratet. I Trovärdigt har det funnits information om gudstjänster och aktiviteter under året. Från och med 2024 kommer denna information istället att finnas på hemsidan och i appen Kyrkguiden. Detta för att ge dig möjlighet att få en modern, snabb och uppdaterad information om gudstjänstprogrammet och verksamheten.