Kyrkorummet i S:t Sigfrids kapell.
Foto: Marie Fransson/Svenska kyrkan

Torsdagsmässa (S.t Sigfrids kapell)

Uppehåll just nu.

Var gärna med oss i bön, lovsång och mysterium.

Tid och plats

Uppehåll just nu.

Kontaktperson

Johannes Grimheden

Johannes Grimheden

Pastoralchef

Med anledning av coronapandemin

Gudstjänst firas med max 300 deltagare som sitter på anvisade platser och med minst en meters avstånd åt alla håll. 

Pastoratets kyrkor är dock olika stora och de skilda möjligheterna till att hålla avstånd, påverkar antalet som kan medverka i respektive kyrka.

Åtgärder vidtas för att undvika trängsel vid in- och utgångar. Det finns fortfarande möjlighet att ta del av digitala gudstjänster. Om du önskar enskild nattvard kontaktar du en präst.

Var vänlig och följ Folkhälsomyndighetens anvisningar.

  • Stanna hemma om du är sjuk!
  • Bibehåll god handhygien
  • Tvätta händerna ofta
  • Hosta och nys i armvecket
  • Håll säkerhetsavstånd